Kort #27783

 Diss.
saml.
T 0 pelius, Zach.
In carcinoma observationes casu illustrate. 1811.
Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Information

Kortnr:
27783
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 0 pelius, Zach.
In carcinoma observationes casu illustrate. 1811.
Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort