Kort #27590

 . Diss.
saml.
T & ngborg, Jonas Westro—Gothus
Dissidia de Primatu, inter Sedgm Archiepiscopalem
Upsaliensem et Lundensem. 1766.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Information

Kortnr:
27590
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
T & ngborg, Jonas Westro—Gothus
Dissidia de Primatu, inter Sedgm Archiepiscopalem
Upsaliensem et Lundensem. 1766.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort