Kort #29276

 _. Diss.
saml.
R 9 gberg, Carolus Georg Smalandus
Carmen Graecum, quad inscribitur:

, mium versione ejus:;
dem Arabiae. camparatum, natisque philalagioia illus-
tratum. Pars 1. 1810.

Praeses: Sjöbring, Fetma, Uppsala

Information

Kortnr:
29276
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_. Diss.
saml.
R 9 gberg, Carolus Georg Smalandus
Carmen Graecum, quad inscribitur:

, mium versione ejus:;
dem Arabiae. camparatum, natisque philalagioia illus-
tratum. Pars 1. 1810.

Praeses: Sjöbring, Fetma, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort