Kort #29166

 Diss.
saml.
Gudmundi , Georgius Ostro-Gothus
cum inde resultante felicitate contemplativa. 1628
Praeses: Stalenus, Johannes Laurentius, Uppsala
a
a

Information

Kortnr:
29166
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Gudmundi , Georgius Ostro-Gothus
cum inde resultante felicitate contemplativa. 1628
Praeses: Stalenus, Johannes Laurentius, Uppsala
a
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort