Kort #28269

 Diss.
S&Iïllo
W & tlander, Laurent. Helsingus
Usu et abusu physicea in Theologia Naturali. 1752.
3 Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28269
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
S&Iïllo
W & tlander, Laurent. Helsingus
Usu et abusu physicea in Theologia Naturali. 1752.
3 Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort