Kort #28052

 !
Diss-
saml.
» W a. hlberg, Carolus Emanuel Stockholmiensis
De lingua Neo-Arabiaa; Pars 1. 1829.
ï Praeses: Lindgren, Henricus Gerh. Uppsala.

Information

Kortnr:
28052
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!
Diss-
saml.
» W a. hlberg, Carolus Emanuel Stockholmiensis
De lingua Neo-Arabiaa; Pars 1. 1829.
ï Praeses: Lindgren, Henricus Gerh. Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort