Kort #29187

 Diss.
saml.
' H & 1 1 gren , Ericus Fjerdhundrensis
lingvae Graecae
? novi federis. 17522
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29187
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
' H & 1 1 gren , Ericus Fjerdhundrensis
lingvae Graecae
? novi federis. 17522
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort