Kort #29302

 i . Diss.
saml-
S e p 3 1 i u &, Martinus Nathan L. Uplanåus
seu brevis exposiägi
' tio dicti Paulini in epist. ad Rom. cap. 12. vers.
1. 1748. -
Praeses: Helenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
29302
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i . Diss.
saml-
S e p 3 1 i u &, Martinus Nathan L. Uplanåus
seu brevis exposiägi
' tio dicti Paulini in epist. ad Rom. cap. 12. vers.
1. 1748. -
Praeses: Helenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort