Kort #28383

 , Diss.
; saml.
5 West 9 e n , Aaron Westmannus

Influxu affectuum in oratoriam & poä'sin. 1758

* Praeses: Alström, Carolus Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28383
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
; saml.
5 West 9 e n , Aaron Westmannus

Influxu affectuum in oratoriam & poä'sin. 1758

* Praeses: Alström, Carolus Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort