Kort #28660

 Diss.
saml.
Winb 0 m, John Westro-Gothus
In radices aequationum quadraticarum annotationes.
Pars 1. 1828.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
28660
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Winb 0 m, John Westro-Gothus
In radices aequationum quadraticarum annotationes.
Pars 1. 1828.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort