Kort #27852

 ' Diss.
saml.
Troselius , Gustavus Sudermannus
Discrimina inter sensationes et ideas. 1791
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27852
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Troselius , Gustavus Sudermannus
Discrimina inter sensationes et ideas. 1791
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort