Kort #29260

 Diss.
saml.
Noraeus , Elias E. Uplandus
Delectus fortunae ex plutarchi opusculo, cui titulus
. 1672
Praeses: Skunk, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
29260
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Noraeus , Elias E. Uplandus
Delectus fortunae ex plutarchi opusculo, cui titulus
. 1672
Praeses: Skunk, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort