Kort #28557

 Diss.
. saml.
Wldmark , Conradus Wermlandus
Peculiaria nonnulla morum et opinionum gentium qua-
rundam barbararum phaenomena. 1788
?
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28557
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
Wldmark , Conradus Wermlandus
Peculiaria nonnulla morum et opinionum gentium qua-
rundam barbararum phaenomena. 1788
?
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort