Kort #27820

 Diss.
saml.
Trafvenfelt , Ericus Carolus Stock-
holmiensis
'Leucorrhoea. 1796
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala
a

Information

Kortnr:
27820
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Trafvenfelt , Ericus Carolus Stock-
holmiensis
'Leucorrhoea. 1796
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort