Kort #28407

 ; Diss.
saml.
Westerlund , Laur. Westmannus-Dal.
Olbia, Milesiorum colonia. Pars 2. 1851
Praeses: Brogren, Carolus Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28407
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.
saml.
Westerlund , Laur. Westmannus-Dal.
Olbia, Milesiorum colonia. Pars 2. 1851
Praeses: Brogren, Carolus Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort