Kort #28626

 Diss.
saml.
Wilcke, Samuel Gustav Stockholmiensis
De nexu atheismi et fanaticismi. 1756.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28626
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wilcke, Samuel Gustav Stockholmiensis
De nexu atheismi et fanaticismi. 1756.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort