Kort #27888

 ! _

! Diss.

% : saml.
T y 6. é n, Joachimus Holmiensia
De triangulo plana sphaerici limite. Pars 1. 1821.
Praeses: Falck, Henricus, Uppsala

Information

Kortnr:
27888
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! _

! Diss.

% : saml.
T y 6. é n, Joachimus Holmiensia
De triangulo plana sphaerici limite. Pars 1. 1821.
Praeses: Falck, Henricus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort