Kort #27802

 Diss.
T 0 rinius , Petrus I. Gothoburgensis saml.
Arte instrumentali et arte memoriae duobus thematibus
comprehensa. 1666
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Information

Kortnr:
27802
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
T 0 rinius , Petrus I. Gothoburgensis saml.
Arte instrumentali et arte memoriae duobus thematibus
comprehensa. 1666
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort