Kort #27829

 i

* Diss.

! saml.

* Tran 0 hell, Andreas Gothoburgensis

' Diss. equitem Francum, poetamuüaureatum, litteratis-
simumque Germanicae libertatis prcpugnatorem, Ul-

, ricum de Hutten adumbraturae. Pars 1.2. 1765-64.

, Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27829
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i

* Diss.

! saml.

* Tran 0 hell, Andreas Gothoburgensis

' Diss. equitem Francum, poetamuüaureatum, litteratis-
simumque Germanicae libertatis prcpugnatorem, Ul-

, ricum de Hutten adumbraturae. Pars 1.2. 1765-64.

, Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort