Kort #28955

 Diss.
o saml.
Astran &, Andr. Nicol. Sudermannus—Nericius
Meditationes de immutabilitate Dei. 1808.
Praesesleultän, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28955
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
Astran &, Andr. Nicol. Sudermannus—Nericius
Meditationes de immutabilitate Dei. 1808.
Praesesleultän, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort