Kort #28211

 Diss.
saml.
Wallqvist, Olavus Nericius
g Situ Bircae in Sviogothia emporii nobilissimi. 1775.
% Praeses: Götlin, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28211
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wallqvist, Olavus Nericius
g Situ Bircae in Sviogothia emporii nobilissimi. 1775.
% Praeses: Götlin, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort