Kort #28012

 Diss.
saml.
Upps 'b :: ö m, Andreas Gestricius—Helsingus
De orthotomia Verbi Dei Ecclesiae ministre in om
animarum speciali rite observanåa. Pars 2. 1832.
Praeses: Lundquist; Andreas Bernh. Uppsala.
_

Information

Kortnr:
28012
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Upps 'b :: ö m, Andreas Gestricius—Helsingus
De orthotomia Verbi Dei Ecclesiae ministre in om
animarum speciali rite observanåa. Pars 2. 1832.
Praeses: Lundquist; Andreas Bernh. Uppsala.
_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort