Kort #29106

 Diss.
saml-
Borén , Carolus, Ostro-Gothus
_ ' adumbrati. 1755
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29106
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Borén , Carolus, Ostro-Gothus
_ ' adumbrati. 1755
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort