Kort #29323

 Diss.
saml.
T 0 r é n, Carolus Axelius Holmiensis
Verbi cum participio alius cujusdam ver
bi constructione. Pars 2. 1834.
, Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
29323
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 0 r é n, Carolus Axelius Holmiensis
Verbi cum participio alius cujusdam ver
bi constructione. Pars 2. 1834.
, Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort