Kort #28724

 Diss.
saml.
V 0 u g t, Georgius Gestricius
De studio veterum recitandi. 1740.
Praeses; Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28724
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
V 0 u g t, Georgius Gestricius
De studio veterum recitandi. 1740.
Praeses; Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort