Kort #28867

 Diss.
saml.
Zlmmert, Sveno Gottfr. Calmariensis
Ingenio philosophiae antiquioris. Pars 2. 1815.
Praeses: Runeberg, Edvardus G. Uppsala

Information

Kortnr:
28867
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zlmmert, Sveno Gottfr. Calmariensis
Ingenio philosophiae antiquioris. Pars 2. 1815.
Praeses: Runeberg, Edvardus G. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort