Kort #29270

 Diss.
saml.
Plhlman , Nicolaus Abrahamus Roslagus
in Novo Testamento. 1797
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
29270
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Plhlman , Nicolaus Abrahamus Roslagus
in Novo Testamento. 1797
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort