Kort #29170

 _ Diss.
saml.
Hesselgren, Brynolf
" , Novi Testamenti. Pars 1-2.
, 1805-06.
' Praeses: Winbom, Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
29170
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Hesselgren, Brynolf
" , Novi Testamenti. Pars 1-2.
, 1805-06.
' Praeses: Winbom, Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort