Kort #28726

 Disa.
Saml.
Wrangel, Carlu-
Tanaka,: on företrädet wetenskapar emellan, under
Theras Kongl. Majestäters höga närvaro framförde.
1752. ,
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28726
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
Saml.
Wrangel, Carlu-
Tanaka,: on företrädet wetenskapar emellan, under
Theras Kongl. Majestäters höga närvaro framförde.
1752. ,
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort