Kort #28898

 % Diss.
! saml.
; Äkerbla &, Samuel Wermlandus

De querela. Pars 225. 1779.

Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
28898
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.
! saml.
; Äkerbla &, Samuel Wermlandus

De querela. Pars 225. 1779.

Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort