Kort #27959

 Diss.
saml.
Ullberg , Jonas Jonae Angermannus
Primae scientiae educationis Lineae. Pars 2. 1788
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27959
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullberg , Jonas Jonae Angermannus
Primae scientiae educationis Lineae. Pars 2. 1788
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort