Kort #28715

 Diss.
saml.
V 0 igtlender , Gustavus Fried. Stock-
holmiensis
Erroribus in curandis febribus inflammatoriis. 1738
Praeses: Boberg, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
28715
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
V 0 igtlender , Gustavus Fried. Stock-
holmiensis
Erroribus in curandis febribus inflammatoriis. 1738
Praeses: Boberg, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort