Kort #28774

 l
1
* Diss.
* saml.
* wåhlstea 59, Fredrik Gothoburgensis
Aischylos' sorgespel. Del 8. 1842.
W

Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28774
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

l
1
* Diss.
* saml.
* wåhlstea 59, Fredrik Gothoburgensis
Aischylos' sorgespel. Del 8. 1842.
W

Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort