Kort #27989

 Diss-
saml.
Unaeus , Jacobus Angermannus
Habitu observandi. 1777 .
1 Praeses: Christiemin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27989
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
Unaeus , Jacobus Angermannus
Habitu observandi. 1777 .
1 Praeses: Christiemin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort