Kort #28652

 Diss.
saml.
Winb 9 r g, Leopold Gothoburgensia
Anvisning till de svenska pharmaceutiska växtäænaa
igenkännande. Del 2. 1827.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28652
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Winb 9 r g, Leopold Gothoburgensia
Anvisning till de svenska pharmaceutiska växtäænaa
igenkännande. Del 2. 1827.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort