Kort #28199

 Diss.
saml.
Wallmark, Johann
Casus tetani travmatici. 1817.
3 Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Information

Kortnr:
28199
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wallmark, Johann
Casus tetani travmatici. 1817.
3 Praeses: Åkerman, Jacobus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort