Kort #28602

 Diss.
saml.
Wikander, Petrus Augustus Sudermannus-
Nerioiua
Monographia Armillariamum Sueciae. 1854.
_ Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
28602
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wikander, Petrus Augustus Sudermannus-
Nerioiua
Monographia Armillariamum Sueciae. 1854.
_ Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort