Kort #29010

 DiSSo
" saml.
O 1 a. nder, Adolf Fredrik Ostro—G—othus
Sokrates och hans adclagare. Del 5. 1845.
Praeses: Palmblad, Vilhelms Fr; Uppsala

Information

Kortnr:
29010
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
" saml.
O 1 a. nder, Adolf Fredrik Ostro—G—othus
Sokrates och hans adclagare. Del 5. 1845.
Praeses: Palmblad, Vilhelms Fr; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort