Kort #28428

 Diss.
saml-
* W 9 stling, Claud. Pet. Ostro-Gothus
Anytae, Graecanicae poetriae, quae exstant residua.
Pars 2. 1826.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28428
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
* W 9 stling, Claud. Pet. Ostro-Gothus
Anytae, Graecanicae poetriae, quae exstant residua.
Pars 2. 1826.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort