Kort #29312

 Diss.
saml;
Stjernman , Andreas 0. Uplandus
positionum philosophicarum. 1665
Praeses: Fontelius, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
29312
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml;
Stjernman , Andreas 0. Uplandus
positionum philosophicarum. 1665
Praeses: Fontelius, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort