Kort #28990

 Diss.
__ saml.
0 hman, Olavus Augustus Norrlanåus
De derivata n:ti ordinis functienis cujuslibet m
quantitatum. Pars 4. 1848;
Praeses: Granlund, Jacobus Nicol. Uppsala

Information

Kortnr:
28990
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
0 hman, Olavus Augustus Norrlanåus
De derivata n:ti ordinis functienis cujuslibet m
quantitatum. Pars 4. 1848;
Praeses: Granlund, Jacobus Nicol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort