Kort #29195

 !
Diss.
saml.
, Ingelgren , Georgius Smolandus
Tyrtaei quae supersunt . 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
29195
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!
Diss.
saml.
, Ingelgren , Georgius Smolandus
Tyrtaei quae supersunt . 1809
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort