Kort #29207

 Diss.
saml.
Klhlstr 6 m , Johannes Dalekarlus
? sive de peti-
, tione Elisaei, ex 2. Reg. cap. 2. Pars 1-2. 1750-2
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29207
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Klhlstr 6 m , Johannes Dalekarlus
? sive de peti-
, tione Elisaei, ex 2. Reg. cap. 2. Pars 1-2. 1750-2
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort