Kort #28213

 ' Diss.
, saml.
% Wallstedt, Gustavus'Wermlanåus
: Methodo tempora culminationis corporum coelestium
inveniendi. 1800;
Praeses: Regnér, Lauréntius, Uppsala

Information

Kortnr:
28213
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
, saml.
% Wallstedt, Gustavus'Wermlanåus
: Methodo tempora culminationis corporum coelestium
inveniendi. 1800;
Praeses: Regnér, Lauréntius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort