Kort #29184

 Diss.
saml.
Hallstr 6 m , Carolus Ericus Sudermannus
; seu poena excidii. Pars 1. 1758
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29184
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Hallstr 6 m , Carolus Ericus Sudermannus
; seu poena excidii. Pars 1. 1758
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort