Kort #29019

 Diss.
.. V ' saml.
O r b 0 m, Nicolaus Gust. Jemtius
De officio medici commentationes. [Part. B.] 1827.
Praeses: Zetterström, Camlus, Uppsala

Information

Kortnr:
29019
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. V ' saml.
O r b 0 m, Nicolaus Gust. Jemtius
De officio medici commentationes. [Part. B.] 1827.
Praeses: Zetterström, Camlus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort