Kort #29329

 Diss.
saml.
Telin , Johannes Ericus Stockholmiensis
cujus in historia sacra novi fedeæi
ris facta est mentio. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29329
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Telin , Johannes Ericus Stockholmiensis
cujus in historia sacra novi fedeæi
ris facta est mentio. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort