Kort #28689

 Diss.
saml.
V i r 3 i n, Carol. Fr. Samuel Nob. Gothlanäus
% Diss. dicta M. Tullii Ciceronis de pulchritudine et
: arta exponens. Pars 2. 1842.
Praeses: Wimmercranz, Adolph. Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28689
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
V i r 3 i n, Carol. Fr. Samuel Nob. Gothlanäus
% Diss. dicta M. Tullii Ciceronis de pulchritudine et
: arta exponens. Pars 2. 1842.
Praeses: Wimmercranz, Adolph. Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort