Kort #28148

 . Diss.
saml.
W & ller, Erimus Westmannua
Visione magnitudinis corporum. 1750.
Praeaesz Schultz, Matthias Theoph. Uppsala

Information

Kortnr:
28148
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
W & ller, Erimus Westmannua
Visione magnitudinis corporum. 1750.
Praeaesz Schultz, Matthias Theoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort