Kort #27724

 Dias;
! saml-
Tldb & c k, Andreas Westre-Gothua
Ä De comitiis Regni Svie-Gothiai annis 1680-1697.
[Para 4]. 1794.
! Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
27724
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias;
! saml-
Tldb & c k, Andreas Westre-Gothua
Ä De comitiis Regni Svie-Gothiai annis 1680-1697.
[Para 4]. 1794.
! Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort